Lehrfahrt zur Firma Decker

Bespannung (bei Klick vergrößern)
Beschichtung (bei Klick vergrößern)
Belichtung (bei Klick vergrößern)
Druck (bei Klick vergrößern)
Druck (bei Klick vergrößern)
Trocknung (bei Klick vergrößern)